12/22/13 John 3:16
by Rev. Pat Parham
12/15/13 Acts 2:29-41
by Rev. Pat Parham
12/8/13 Acts 2:12-28
by Rev. Pat Parham
12/1/13 Acts 2:1-11
by Rev. Pat Parham
11/24/13 Acts 1:12-26
by Rev. Pat Parham
11/17/13 Acts 1:1-10
by Rev. Pat Parham
11/10/13 Genesis 50:15-26
by Rev. Pat Parham
11/3/13 Genesis 49:29 - 50:14
by Rev. Pat Parham
10/27/13 Genesis 49:16-28
by Rev. Pat Parham
10/20/13 Genesis 49:1-15
by Rev. Pat Parham
9/22/13 Genesis 47
by Rev. Pat Parham
9/8/13 Genesis 46:1-26
by Rev. Pat Parham
9/1/13 John 16:25-33 (Clint Blevins)
by Clint Blevins
8/25/13 Genesis 45:16-28
by Rev. Pat Parham
8/18/13 Genesis 45:1-15
by Rev. Pat Parham
7/20/13 Genesis 43:1-14
by Rev. Pat Parham
7/14/13 Genesis 42
by Rev. Pat Parham
7/7/13 Genesis 42:1-24
by Rev. Pat Parham
6/30/13 Genesis 41:41-57
by Rev. Pat Parham
6/9/13 Genesis 40:9-30
by Rev. Pat Parham
6/2/13 Genesis 39:17 - 40:8
by Rev. Pat Parham
5/26/13 Genesis 39:1-16
by Rev. Pat Parham
5/19/13 Genesis 38:16-30
by Rev. Pat Parham
5/12/13 Genesis 38:1-15
by Rev. Pat Parham
5/5/13 Genesis 37:26-36
by Rev. Pat Parham
4/28/13 Genesis 37:1-25
by Rev. Pat Parham
4/21/13 Genesis 36
by Rev. Pat Parham
4/14/13 Genesis 35
by Rev. Pat Parham
3/31/13 Mark 16 (Easter Sunday)
by Rev. Pat Parham
3/24/13 John 12:1-19 (Palm Sunday)
by Rev. Pat Parham
3/10/13 Genesis 34
by Rev. Pat Parham
3/3/13 Genesis 32:22 - 33:1-20
by Rev. Pat Parham
2/24/13 Genesis 32:1-21
by Rev. Pat Parham
2/17/13 Genesis 31:22-55
by Rev. Pat Parham
2/10/13 Genesis 31:1-21
by Rev. Pat Parham
1/27/13 Genesis 29:21-30:24
by Rev. Pat Parham
1/20/13 Genesis 28b
by Rev. Pat Parham
1/13/13 Genesis 28a
by Rev. Pat Parham
1/6/13 Genesis 27:30 - 28:5
by Rev. Pat Parham